โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
 
ระหว่างวันที่ 3 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2567

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ https://drive.google.com/file/d/1z9AdBoH0BNmXhcNdyTF9rPyW17TcaNKS/view?usp=sharing

ดาวโหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1B9aoTpn_lgCVV7KzMOn0LYyttgLVVAE7/view?usp=sharing

กรอกแบบสมัครทางออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT0ZTJYyH7sHTJwWyOBUrtGf86_YShEtL7j0U-ruZ4YC32Kg/viewform?usp=sharing

Recruiting123

 

https://www.facebook.com/suphanburispss.spss