โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรรบุี ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน รายการ CCFA International Football Tournament รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ชาย

ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2566

ณ สนามใจฟ้า สเตเดียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

S 31072321 0

 


https://www.facebook.com/suphanburispss.spss