ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ

(ทดสอบความสามารถทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา)

เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุรรณบุรี ปีการศึกษา 2566

 

ลิ้งค์ประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1_liR17yC95aMTpA4yuDo46MjxtyT0I6v/view?usp=sharing