โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

คลิกเอกสารใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/12yXrWDYR1iTdzzCOIhD0gU2u9n-41_Nd/view?usp=sharing

 คลิกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ https://forms.gle/r72jeToAeVRNYBNB7   

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100063627158174

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 

314969465_4048913805334605_8806955919545964907_n.jpg