วารสารสัมพันธ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

https://drive.google.com/file/d/1H1UBY9AtxO_xsO0_6juhmQMfVll6rlRL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Hqv6ddEjMFF6jLpYWR4zUtxmIDi2oag6/view