ประกาศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Science1.jpg

 

Science2.jpg