ตราประจำโรงเรียน

               ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆพระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์  มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๕๖๒” หรือตัวเลขอารบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง) ด้านล่างเป็นชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และ SUPHAN BURI SPORTS SCHOOL เป็นสีน้ำเงิน

11--THAI-SUPHAN-BURI.jpg11-ENG-SUPHAN-BURI.jpg

 

ธงประจำโรงเรียน

มีสี 3 แถบ ได้แก่ แดง – ขาว – น้ำเงิน มีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง

 

ai.jpg

 

 สีประจำโรงเรียน

                สีธงประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสี 3 สี ได้แก่  แดง ขาว น้ำเงิน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 เป็น 1:3 บนผืนผ้ามีตราโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ตรงกลางบนพื้นสีขาว

            สีแดง  หมายถึง มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง            

         สีขาว  หมายถึง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักของศาสนา

        สีน้ำเงิน  หมายถึง มีความรู้ สติปัญญาดี จงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์