ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้-โด 

 

11.jpg

 หัวหน้าแผนกกีฬาคาราเต้-โด