ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด

 

d.jpg

หัวหน้าแผนกกีฬายูโด

 

Pattamaphon1.jpg