ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก

 

   T.jpg

หัวหน้าแผนกกีฬายกน้ำหนัก

 

55.jpg